Oferujemy wsparcie w rekrutacji

Czym się kierujemy we współpracy z Klientem:

We współpracy kierujemy się przede wszystkim realizacją oczekiwań Klienta, dlatego też skupiamy się w pierwszym etapie rozmowy na poznaniu potrzeb Klienta, aby właściwie dobrać narzędzia i metody naszej pracy. Analizując kompetencje kandydatów, przedstawiamy kandydatów najlepiej „dopasowanych” do potrzeb, kultury organizacyjnej i budżetu Klienta.

Zakres współpracy jaki oferujemy:

 • Rekrutacja menadżerów wyższego szczebla (headhunting, direct-search) i specjalistów
 • Wspieranie Zarządu i kadry kierowniczej oraz doradztwo w zakresie miękkiego HR
 • Budowanie Działu stricte miękkiego HR
 • Ocena zasobów ludzkich i rekrutacja specjalistów
 • Opracowywanie i wdrażanie projektów/programów/procedur, tworzenie narzędzi:
  • systemów motywacyjnych, premiowych (w tym system sugestii pracowniczych)
  • budowanie systemu zarządzania szkoleniami wewnętrznymi i zewnętrznymi
  • budowanie ścieżek rozwoju (rozwój kluczowych talentów, także sukcesorów)
  • tworzenie i wdrażanie procesu oceny pracowników
  • tworzenie siatki płac i struktury wynagrodzeń
  • tworzenie systemu informacji wewnętrznej
  • badanie satysfakcji pracowników

Zasady współpracy:

W zakresie pozyskiwania personelu współpracujemy wyłącznie na zasadzie „success fee”, czyli Klient ponosi koszt za usługę rekrutacyjną wyłącznie w momencie zatrudnienia kandydata zaproponowanego przez nas.

Skontaktuj się z nami w sprawie rekrutacji:

Kontakt dla Klientów: biuro@trendyworks.com.pl

Kontakt dla Kandydatów (prześlij cv*):  rekrutacja@trendyworks.com.pl

* Wysyłając swoje CV wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z punktem KLAUZULA ZGODY i KLAUZULA INFORMACYJNA zawartymi w treści polityki prywatności